Skip to main content

Wstęp: Czyli wygrać kolejne 60 sekund uwagi…

W internecie każdy z nas chce szybko zyskać pewność, że ma do czynienia z treścią wysokiej jakości. Dlatego tutaj zwięźle przedstawimy sedno, dając odbiorcy ważne powody, aby przewinął stronę w dół i został z nami dłużej.

Zasady porywającego
pisania są dziś inne

Począ­tek tek­stu walczy o wywołanie woli przeczy­ta­nia reszty.
Nawet najlepsze teksty tracą czytelników w miarę rozwoju akcji.
Dlatego najbardziej imponujące informacje powinny znajdować się tu.

Najlepiej rozpocząć od przedstawienia problemu i szybkiego pokazania,
że dobrze rozumiemy sytuację, którą czytający stara się rozwiązać.
Aby zyskać uwagę musimy też dać gwarancję jego rozwiązania.

“Content Shock” to nazwa występującego dziś zjawiska “przesycenia
treściami”. W czasie gdy czytasz ten tekst, do sieci trafi kilkanaście
tysięcy artykułów, a do youtube kilka tysięcy godzin nowego video.

Ilość świetnie opracowanych publikacji rośnie wykładniczo.
Ale ilość odbiorców i ich zdolność do czytania jest stała.

Naszą uwagę w sieci wygrają Ci, którzy rozumieją nas lepiej niż ktokolwiek inny.

W finale dobrze wyglądający tekst posiada trzy cechy.

a) Przejrzysty. Wygląda prosto i zdaje jest łatwo zrozumiały.
b) Przyciągający. Skupia uwagę na sednie. Nie rozprasza.
c) Ergonomiczny. Łatwy w odbiorze, nie męczący wzroku.

Nie używaj długich zdań – długie konstrukcje strasznie męczą.
Żadne zdanie nie powinno przekroczyć limitu 150 znaków.

Idealny układ dla sieci brzmi:
Jedno zadanie = jedna myśl.

Stosuj zdania tak krótkie jak to tylko możliwe.
Jedna myśl, powinna mieścić się w dwóch akapitach.
Mniej ważny powód, by nie kończyć myśli w trzech akapitach.

Zawsze używaj prostego języka. Czytelnik nie powinien zwalniać
tempa czytania nawet podczas czytania zawiłych kwestii.

● Strona czynna jest łatwiej przyswajalna niż bierna.
● Czas ter­aźniejszy, jest łatwo przyswajalny.
● Twierdzenia pozytywne są najbardziej sug­esty­wne.

Nie wypełniaj tekstu pustą treścią. Lanie wody to zabija uwagę.
Upewnij się, że każde zdanie jest w tekście z ważnego powodu.

Wskaźniki, które najlepiej
prognozują sukces treści?

Najważniejszy jest oczywiście współczynnik konwersji.
Ile osób zrealizowało cel dla, którego stworzyliśmy ten tekst.

Ale sekret ukryty jest w czasie. Jeśli koncntrujesz się na wydłużaniu czasu
obcowania z Twoją treścią, konwersja troszczy się o siebie sama.

Nie oznacza to pisz jak najwięcej. Najłatwiej stracić uwagę odbiorcy nudząc
i lejąc wodę. Gdy tracimy uwagę odbiorcy, tracimy wszystko. Game over.

Leave a Reply